">اعياد شعبانيه - حریم یاساعياد شعبانيه

۱۳۸٦/٥/٢٦.

 دلنوشته ...

میخوانمت؛

میخواهمت؛

اما تو اینجا نیستی و فرسنگها با من فاصله داری.

می بویم راه ها را،

جایگاهها را و عکسها را؛

تا شاید بوی تو را از آن بگیرم

تا شاید احساس کنم حضور تو را

همه چیز اینجا بوی غربت میدهد و دل آشفته من سر به دنبال تو دارد

مولای من،

ای گل سرسبد شبها و روز های من،

صدای درد هجران مرا که نشان از سوز و گداز درونی من دارد گوش کن .

می دانم؛

که می دانی و میشنوی صدایم را،

پس بخوان مرا به کربلایت ،

به بین الحرمینت،

به آن جاده ای که بوی عشق می دهد

و اندکی از سوز دل من بکاه

 

فرارسیدن ماه پربرکت شعبان و اعیاد شعبانیه را خدمت دوستان تبریک میگم.