">مبعث - حریم یاسمبعث

۱۳۸٦/٥/۱٩می تپید؛

صدا، صدای ضربان قلب آسمان بود

ابرها، خورشید، ستاره ها و ماه همه و همه حال دیگری داشتند .

انگار پلک چشم خورشید می پرید

او احساس کرده بود میهمانی دارد

و منتظر بود

انگار نورافشانی خورشید جور دیگری بود و درخشنده تر می تابید

ولی او مهمان داشت .

آن روز مردی از جنس نور صاحب باغچه ای پراز یاس و معدن سلام و درود مهمان آسمان بود

و صاحبخانه سنگ تمام گذاشته بود

آن روز 27 رجب بود که صاحبخانه دلها او را به منزل خویش فراخوانده بود

و او را به خویشتن خوانده بود

---------

امروز صبح دعای ندبه را در کهف الشهدا بودیم.

جای همه دوستان خالی. مراسم پرفیضی بود که با سخرانی آقای دکتر الهام تمام شد.

هرچند که اتوبوسهای اعلام شده بود ساعت مقرر حاضر نشدند و مقداری ناهماهنگی به چشم میخورد

این هم عکسی که از داخل کهف الشهدا براتون میگذارم.

عید همگی مبارک . یاعلی