">فينال - حریم یاسفينال

۱۳۸٥/٤/۱۸ 

نمای بسته

 

توپ شلیک می شود

گلی می روید

هیجان تمام تخیلم را بر می دارد

می برد وسط این مستطیل سبز

( امروز فینال است )

کسی می برد

کسی می بازد

و شگفت این بازیها

همیشه مساوی تمام می شود !

 

***

 

نمای باز

 

توپ شلیک می شود

ویرانه ای می روید

در زیتون زارها

تمام تخیلم را بر می دارم

می برم وسط خیابان

و مشت هایم را رها می کنم

( فینال امروز است )

نه جام را می خواهم

نه جان را … !

 

 

 ( لطفاً به تمامی دوستانتان ارسال کنید ) : SMS or Offline

تجمع دانشجویی – امروز 18/4/85 – میدان فلسطین – ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر

 

پیوند : کلی زور زدم به عکس لينک بدم ( هايپر لينکش کنم ) .. ولی پرشين بلاگ و ۱۰۰۰ تا دردسر .. وقت نداشتم باهاش ور برم .. لينک عکس اينه :

http://antioccupier.com/Post-1.aspx