">حریم یاس 

۱۳۸۳/٥/۳٠سلام دوستان

ابتدا ازتون معذرت ميخوام که نتونستم چند وقتی به خاطر يک سری مشکلات بنويسم، و درست نرسيدم که به وبلاگم سر بزنم ...

 زندگي چيست؟ چرا انسان محكوم به زندگي است؟

زندگي ميدان مسابقه اي است كه در آن بايد گداخت. زندگي فرصتي است، ايستادن نبايد كرد بايد رفت ولي به تاخت .

زندگي نبردي است اما سخت . زندگي بيشتر همراه با سختي هاست .

که بايد سوخت و سوخت و سوخت و ساخت

 زندگي شكوفه اي است كه بارور مي شود زماني، ودر آخر بارش سر به زمين مي گذارد .

زندگي ترانه است براي نوشتن براي سرودن و براي ماندگار شدن .

زندگي دفترچه اي است و تو مدادش هستي و روزگار قصه اش، آري زندگي قصه ي توست زندگي پرنده اي است كه مي رود زدست بايد جست بايد چسبيدش .

زندگي گنجينه اي است پر بها مي ربايندش آن را ، بايد جنگيد با راهزنان زندگی

زندگي نردباني است تا سرنوشت بايد تلاش كرد .

زندگی تکثير ثروتی است که نامش محبت است .

زندگی نعمتی است که پايانش رستگاری است .

پس زندگی با ارزش تر از آن است که با

                                                نا ملايمات

                                                             هوسها

                                                                   و سختی ها

                                                                                پايمال شود ...