">سلام علی قلب الزينب الصبور - حریم یاسسلام علی قلب الزينب الصبور

۱۳۸٤/۱٢/٢۸
بعد از واقعه عاشورا

عبیدالله ابن زیاد به حضرت زینب سلام الله علیها گفت :
دیدید خداوند با شما چه کرد !

حضرتش فرمود :
"ما اری الا حسنا "  .  ما از حق جز نیکی ندیدیم .

و در جای دیگر می فرماید :
ما رایت الا جمیلا   .   جز زیبایی ندیدم .

انسان اگر همه امور عالم را از حق ببیند و برای خداوند را منزه از هر نقصی بداند لازمه اش آن است که رضا برضایک باشد .
چونکه میداند همه چیز از اوست و آنچه او کند نیک است .

هرچه هست از بلا و عافیتی                 خیر محض است شر عاریتی

امام صادق علیه السلام می فرمایند :
در شگفتم از مؤمنی که پروردگار بزرگ هیچ سرنوشت بدی را برای او رقم نزد، مگر اینکه خیر او را خواسته است . پس بداند که اگر او را تکه تکه نمایند، چیزی جز خیر او نبوده و اگر تمام زمین را از مشرق تا مغرب به او بدهند، باز هم خیر او بوده است . »

سال خوبی داشته باشيد ..
تا سال ديگه التماس دعا . خدانگهدار