">شب نور علي نور - حریم یاسشب نور علي نور

۱۳۸٤/٧/۳٠انا انزلناه فی ليلة القدر

شبي كه بهترين شبهاي خداست

شبي كه ستارگان رحمت در آسمان سخاوت مي درخشند

شبي كه شكوفه هاي گلستان قرآن شكوفا ميشود .

 

وما ادريك ما ليلة القدر

و ما وسعت هميشه سبز بي انتهاي شب قدر را نظاره گريم

شبي كه در آن ياسهاي هدايت را بوئيده ايم و سرشار از طراوت ايمان شده ايم

 

ليلة القدر خير من الف شهر

شب قدر با فضيلت تر از هزار ماه است

ماه بر شب تار نفسانيمان مي تابد و جاده مطمئنه ضميرمان را روشن ميكند تا به نور علي نور برسيم، آنگاه آسمان ستاره باران خواهد شد .

 

تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من کل امر

شب قدر از آسمان تقدريمان باران سرنوشت مي بارد

فرشتگان تصوير سياه و سفيد سرنوشت را بر بوم عمرمان خواهند كشيد

و افسوس اگر آسمان چشمهاي امام زمانمان (عج) از مه آلودگي قلبهامان باراني شود .

 

سلام هي حتي مطلع الفجر

شب قدر درهاي رحمت خانه دوست باز است و ما با فانوس صراط المستقيم از جاده شب به صبح رستاخيز خواهيم رفت

صبحي كه براي هميشه خورشيد حقيقت طلوع خواهد كرد