">فصل سبز مناجات - حریم یاسفصل سبز مناجات

۱۳۸٤/٧/۱۳باز فصل سبز مناجات از راه مي رسد .
 سحرهايم از عهد لبريز مي شود ،
 افطارهايم از فرج .
 و هر صبح تا شب مثال عاشقان مجنون به شوق ديدارت پشت پنجره انتظار مي نشينم.
 نه مي نوشم ..
 نه ميخورم ..
 فقط دعا ميكنم غنچه هاي ديدار در من بشكفد تا من باراني حضور شوم .
 خدايا ؛
 تويي كه هر درد مرا مرهم مي كني،
 و هرگاه بنده اي از گرفتاري و بلا براي تو شكوه آورد تو پاسخش ميدهي،
 هر درمانده اي كه رو به سوي تو كند،
 آرامش ميكني؛
 و هر ناتوان كه از ناتواني اش به درگاه تو ناله كند،
 توانش ميبخشي ؛
 اكنون منم آن گرفتار و پريشان حال و فريادگري كه از اندوه جدايي سخت ناتوان شده ام .
 منم آن تشنه اي كه از عطش ديدار كوير سوزان غم شده ام؛
 منم آن بينوا و تويي آن خدا كه بر عرش استواري .
 اي كردگار عليم!
 تو بهتر از هر كس ميداني جدايي ما و امام زمان چه برسرمان آورده است ..
 چه غمها كه به دلمان نشانده است ...
 چه سوزها كه در نوايمان ريخته است ...
 خدايا !
 تو بر ما ولي اي قرار داده اي كه پناه ما مي شود  .
 اما اكنون كه از ديدارش محروم گشته ايم،
 سلام ما را برسان و بگو :
 در ميان اين تقويم هاي خاكي كه روزها و هفته هايش با گرد و غبار فراق مي روند،
 براي آدينه اي به انتظار آمدنت نشسته ايم،
 تا تو بيايي و وقت ربناي ظهور روزه ي اندوهمان را با نگاهت بگشايي ...