">وبلاگ - حریم یاسوبلاگ

۱۳۸٤/٦/٦به قول شهيد آويني : ديگر چيزي براي گفتن نمانده است؛ جز آنكه ما خسته نشده ايم و اگر بازهم جنگي پيش بيايد كه پاي انقلاب اسلامي در ميان باشد، ما حاظريم ... 
 اينم از شهيد همت : هرچقدر بگوييم خسته شده ايم و بريده ايم، اسلام دست از سر ما بر نميدارد .
بايد بمانيم و كار را به اتمام برسانيم.

بايد هميشه مشغول يك مطلب بود و آن عشق است كه اگر عشق بود ، خسته شدن وبريدگي و ... معنا پيدا نمي كند.
اين جبهه امروز رزمنده مي خواهد . سلاح امروز قلم است واينترنت. 

  منتظر كوچك  داداش عزيز و ... من مابقي را  واگذار مي كنم به خودتان  وخدا .
دوست دارم يه ياعلي بنويسي و بگي ما هم حاظريم ... ايشالله كه مابقيش رو صاحب وبلاگت هم مدد ميده ...

ياعلي ..