">حریم یاس 

۱۳۸٤/٥/۳٠سلام .. وفات خانم زينب را به پيشگاه امام زمان و همه دوستان تسليت ميگم ..

دين اگر پاينده شد از انقلاب زينب است    ..    دل شود مجنون اگر مست از شراب زينب است
 با لسان حيدري رسوا نموده ظلــــم را       ..    خانه ظلم و ستم هر دم خراب زينب است
 خاكهاي گـــرم و سوزان زمين كربــــــلا       ..    تا ابد شرمنده چشم پرآب زينب است  
 گر شده معروف ايوب نبي در صبروعشق    ..   صبر او يك جمله از درس كتاب زينب است  
 گر فتد در سينه ها ه رعصر جمعه دلهره     ..    اين تحول يادگار از اضطراب زينب است
 خون غيرت در رگ عباس را سرمايه از       ..    پرچم عباس از جنس حجاب زينب است
 آنچه آتش زد  به قلب دختر شير خــدا       ..     گريه و بي تابي طفل رباب زينب است
 صورت ناموس زهرا ديده نامحرمــــــان        ..    خوب بنگر خون پيشاني نقاب زينب است

در رابطه با اون موضوع (تعطيل شدن بعضي وبلاگها ) هم بايد ببخشيد .. تو پست بعديم .. التماس دعا ياعلي ..