">منشور وظايف دلسوزان در اين هفته - حریم یاسمنشور وظايف دلسوزان در اين هفته

۱۳۸٤/٤/۱بسمه تعالي 

اگر هر طرفدار احمدي نژاد فقط 7 نفر را به ميدان بياورد ايشان حدود 40 ميليون راي خواهد آورد و زمينه انقلاب سوم بوجود می آيد (ان شاءالله)

1- با توجه به اينكه دوران بسيار حساسي است و بايد پشتوانه آقاي احمدي نژاد زياد باشد، نيازمنديم در بين دوستان و اقوام و بچه هاي محل به طور چهره به چهره فعاليت كنيد و حتي اگر لازم باشد تماس تلفني بگيريد و يا به درب خانه آنها برويد تا ...

2- كشور نياز مند فرد جديدي است كه تحول سومي انجام دهد و ثانيا بايد فردي باشد كه درد طبقه ضعيف را درك كند و ثالثا ...

3- عده كثيري از كساني هم كه راي نداده اند اگر زحمات و عقايد و دلسوزي هاي آقاي احمدي نژاد را بدانند حتما به عرصه خواهند آمد .

طبق فرمايشات مقام معظم رهبري كه سياستمدارترين فرد زمان است رييس جمهوري اصلح است كه داراي ويژگيهاي زير باشد .

1- نشاط جوانانه 2- پيگيري 3- حوصله 4- كارآمدي 5- كفايت 6- تدبير 7- ايمان به اهداف نظام و استقلال ملت و لزوم پيشرفت 8- آگاهي عميق به مشكلات مردم 9- قوت و اقتدار 10- اعتقاد به مبارزه با فساد 11- شادابي 12- داراي نگاه يكسان به مناطق مختلف كشور 13- خدمتگذار ملت بودن 14- آباد كردن كشور و شيرين كردن زندگي در كام مردم 15- شجاعت 16- آباد سازي كشور و شيرين كردن زندگي در كام مردم 17- طرد افراد مفسد از دستگاه هاي تصميم گير 18- اعتقاد به اهداف و آرمانهاي اسلام 19- عزم جدي براي ريشه كن كردن فقر و فساد 20- توانايي رفع تبعيض و پر كردن شكاف ميان ثروتمندان و فقرا .

بايد ديد كه اين معيار ها بيشتر به كدام نامزد انتخاباتي نزديك است .