">يا زينب مدد - حریم یاسيا زينب مدد

۱۳۸٤/۳/٢٢دين اگر پاينده شد از انقلاب زينب‌است         دل‌شود مجنون‌اگر مست ازشراب زينب‌است

با لسـان حيدري رسوا نمـــوده ظلم را          خانه ظلم و ستم هر دم خراب زينب است

گرشده معروف ايوب‌نبي در صبر وعشق           صبــر او جمله از درس كتاب زينب است

گر فتد در سينه‌ها هر عصر جمعه دلهره         اين تحول يادگار از اضطراب زينب است

خون غيرت در رگ عباس را ســــرمايه از           پرچم عباس از جنس حجاب زينب است

صورت ناموس زهرا ديده نامحرمـــان              خوب بنگر خون پيشاني نقاب زينب است

ولادت با سعادت خانم زينب را به همه دوستان تبريک عرض ميکنم ..