">حریم یاس 

۱۳۸۳/۸/٢٢عيد بندگی ...

 

اميرالمؤمنين علي عليه السلام در خصوص عيد فطر فرموده اند:

« اي مردم! اين روز شما، روزي است كه نيكوكاران در آن پاداش ميگيرند و زيان كاران و تبه كاران در آن نااميد ميگردند. و اين شباهتي به روز قيامت دارد . پس با خروج از منازل و رهسپاري به سوي جايگاه نماز عيد، خروجتان از قبر و رفتنتان را به سوي پرودگار به ياد آوريد و با ايستادن در جايگاه نماز، ايستادن در برابر پرودگارتان را به ياد آريد و با بازگشت به سوي منازل خود، بازگشتتان به سوي منازلتان در بهشت برين را متذكر شويد . اي بندگان خدا ! كمترين چيزي كه به زنان و مردان روزه دار داده مي شود اين است كه فرشته اي در آخرين روز ماه رمضان به آنان ندا مي دهد و  مي گويد : هان ! بشارتتان باد اي بندگان خدا، كه گناهان گذشته تان آمرزيده شد. پس به فكر آينده خويش باشيد كه چگونه بقيه ايام را بگذرانيد.»

 

و نيز فرمودند : « امروز تنها عيد كسي است كه خداوند روزه اش را پذيرفته و شب زنده داري اش را سپاس گذارده است .»

عيد همگی مبارک...