">حریم یاس 

۱۳۸۳/٦/۳٠ولادت امام حسين عليه السلام 3 / شعبان

اي حسين !

اي ماندگار ترين حادثه روزگار، حاشا كه ياد بزرگي تو از از صفحه ذهن زمان پاك شود . تو آمده اي كه بماني تا عشق بماند و ايمان و انسان به بشكوهي نامت پناه برد آن گاه كه پناهي نيست .

اي طراوت پاك ! بوته هاي خشك عقل ما را به باران قيام خويش بارور كن و درختان عزت و آزادگي را در جنگل جانمان برويان.

اي امام قيام! اي اسطوره عشق و ايثار!  تو آمدي تا ماندگار ترين غزل ديوان روزگار را با خون هفتاد و دو ستاره شعله ور رقم زني .

پس با بمان كه در جنگل گرگ آلود جهان سخت محتاج همراهي تو ايم ...

يا ثارالله

 

ولادت حضرت ابوالفضل (عليه السلام) 4/ شعبان

آن شب آسمان زمزمه شادي داشت وقمر محو تماشاي صفاي يار بود؛ زمين سرمست از بوي ياس و فرشتگان در طواف، كه از حريم خدا محرمي به حرم پا نهاد ...

ولادت حضرت سجاد (عليه السلام) 5/ شعبان

رسول خدا (صلي الله عليه و آله فرمودند) : زماني كه قيامت بر پا شود ندا دهنده اي در ميان مردم حاضر در محشر با صداي بلند اعلام ميكند كه : زينت عبادت كنندگان كجاست ؟  در اين لحضه فرزندم علي بن الحسين (عليه السلام) با كمال سرفرازي و عظمت در صحنه محشر حاضر مي شوند و در ميان صفوف حركت مي نمايند .