">حریم یاسالسلام عليک ايتها الصديقه الشهيده يا زهرا

۱۳۸٤/۳/٢٩هنوز صدای ناله ات از مدينه دلها به گوش می آيد و بقيع احساسمان از بوی غربت پر ميشود .

هنوز در هر غروب سرخی خونت را در شفق ديدگان اشکبار شيعيانت نظاره گريم ..

هنوز با ديدن فرزندانت، عشق به کوثر در جانمان ميکوشد،

و خاطره غربت يتيمانت برايمان تداعی ميشود ...


 

يا زينب مدد

۱۳۸٤/۳/٢٢دين اگر پاينده شد از انقلاب زينب‌است         دل‌شود مجنون‌اگر مست ازشراب زينب‌است

با لسـان حيدري رسوا نمـــوده ظلم را          خانه ظلم و ستم هر دم خراب زينب است

گرشده معروف ايوب‌نبي در صبر وعشق           صبــر او جمله از درس كتاب زينب است

گر فتد در سينه‌ها هر عصر جمعه دلهره         اين تحول يادگار از اضطراب زينب است

خون غيرت در رگ عباس را ســــرمايه از           پرچم عباس از جنس حجاب زينب است

صورت ناموس زهرا ديده نامحرمـــان              خوب بنگر خون پيشاني نقاب زينب است

ولادت با سعادت خانم زينب را به همه دوستان تبريک عرض ميکنم ..


 

 

۱۳۸٤/۳/۱٥ جدول درصد فراواني مهمترين برنامه ها و شعارهاي كانديداها كه در صورت پيروزي در انتخابات به آن جامه عمل مي پوشانند:ا  

كانديدا

توجه به حقوق جوانان

مبارزه با مفاسد اقتصادي

معيشت ساده زيستي نفي تجمل گرايي

برقراري رابطه با آمريكا

توسعه و عدالت اجتماعي

حل مشكل بيكاري

دكتر احمدي نژاد

 ۴/۱۴٪

 ۶/۱۸٪

۴۳٪ 

۰٪ 

۷/۲۵٪ 

۱/۱۵٪ 

دكتر لاريجاني

 ۷/۹٪

۹/۱۴٪ 

۸/۱۴٪ 

۳/۱٪ 

۴/۲۰٪ 

۸/۱۶٪ 

دكتر رضايي

 ۱/۱۵٪

 ۸/۱۶٪

 ۴/۱۱٪

۸/۴٪ 

۴/۱۴٪ 

۸/۱۴٪ 

دكتر قاليباف

۸/۱۹٪ 

۹/۱۶٪ 

۷/۹٪ 

۴/۰٪ 

۱/۱۹٪ 

۴/۱۹٪ 

حجة الاسلام كروبي

 ۶/۱۲٪

۲/۱۳٪ 

۲/۹٪ 

۴/۲۹٪ 

۱/۱۱٪ 

۲/۱۴٪ 

دكتر معين

۵/۱۶٪ 

۸/۷٪

۴/۶٪

۸/۴۷٪ 

۳/۵٪ 

۸٪ 

حجة‌الاسلام‌هاشمي

۹/۱۱٪ 

 ۸/۱۱٪

 ۵/۵٪

 ۳/۱۶٪

 ۳٪

۷/۱۱٪ 

دنياي امروز با استفاده از روشهاي علمي و كارشناسان ويژه در همه زمينه ها توانسته است، در سهولت فهم واقعيات و رساندن اطلاعات صحيح به مردم نقش مهمي را ايفا كند. در همين راستا آمار و نمودارهاي آماري، بعنوان يك ابزار پذيرفته شده علمي، سالهاست كه مورد استفاده سازمانها، نهادها و موسسات عمومي و خصوصي شده و ويژگي آن، خلاصه كردن مطالب و ارائه يك گزارش كاري منظم و مختصر در مورد موضوي خاص است . نمودار و آمار ذيل حاصل زحمات بي وقفه كارشناسان و متخصصان است . كه با رعايت اصل بي طرفي، گذارشي كوتاه و مختصر از مهمترين دغدغه ها و معيارهاي مورد توجه مقام معظم رهبري و نيز ميزان تقيد كانديدهاي رياست جمهوري به اين معيارها، تهيه و تنظيم شده است . مطالعه و دقت در اين نمودار ميتواند، به انتخاب اصلح براي رياست جمهوري آينده كمك كند .

 منبع : عبرتهاي عاشورا


 

وداع يار

۱۳۸٤/۳/۱۳آمده بودي از وراي فاصله ها و دلهاي ما را مهمان لحضه هاي زلالت كردي . آمده بودي تا از پنجره چشمانمان سياهي ها را بزدايي و آنها را بگشايي به سمت وسعت خداوند. آمده بودي تا پيوندمان بزني به چشمه جوشان دلت و شستشويمان دهي در جاري كلامت .
آمده بودي از سمت خداوند، ولي افسوس درنگ تو چه كوتاه بود .

چگونه ات بسرايم روح الله
اي قامت بلند رهايي
چگونه ات بسرايم
كه آسمان با بلنداي تو كوتاه است
تو استمرار رويش بودي
و استمداد خط سرخ حسين
بي تو با كدام خورشيد بايد گرم شد
از كدام پنجره آفتاب را بايد ديد

الماس نگاهت نويد زيستن بود
و تنين گامهايت
اميد رهايي
اي كلام گرم تو
 بهانه‌ي بودن !

( دوست )